SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE OF ATAM PUBLIC SR. SEC. SCHOOL, ATAM NAGAR, LUDHIANA

S. No       Name Designation Address
1 Sh. Sanjeev Jain President 38-Atam Nagar, Ludhiana
2 Dr. Ravinder
Kochhar
Sr. Vice-President 5494/1, St. No.2,Raghubir
Park, Ludhiana
3 Sh. Gian Chand
Jain
Vice-President B-19,431/1-D,
College Road,
Ludhiana
4 Sh. Rajan Jain General
Secretary
1388/1-A, Dev
Nagar,Humbran Road, Ludhiana
5 Prof. Sagar
Chand  Jain
Manager C/o. Atam
Nursery School, Ludhiana
6 Sh Hatinder Jain Cashier 43-Maya Nagar, Ludhiana
7 Sh. Shanti
Saroop Jain
Exec. Member 002,  Gobind
Nagar, Ludhiana
8 Sh. Suresh Jain Exec. Member 79-B, Udham
Singh Nagar,
Ludhiana
9 Sh. Ajay Jain Exec. Member 498/18, New
Upkar Nagar,
Ludhiana
10 Smt. Puneet Jain Exec. Member 167-New Green City, Behind
Satsang
bhawan,
Humbran Road, Ludhiana
11 Smt. Divya Jain Exec. Member 143-B, Prem Nagar, Ghumar Mandi, Civil Lines, Ludhiana
12 Sh. Atul Jain Exec. Member 27/28, Surya
Vihar, Rishi
Nagar, Ludhiana
13 Mrs. Bandana Sethi Member
Secretary
236, Asha Puri, St. No.4, Ludhiana
14 Smt. Veena
Sehgal
Exec. Member 249-F, Kitchlu Nagar,  Ludhiana
15 Smt. Pushpinder Kaur Exec. Member 1740, Phase-2, Urban Estate,
Dugri, Ludhiana
16 Smt. Veena
Sharma
Teacher
Member
2513, Raman Enclave, Ludhiana
17 Ms. Simran Kaur Teacher
Member
H. No. 34-,Gulmohar Enclave, Dhandra Road,
Ldh
18 Smt. Pawandeep Kaur Teacher
Member
V.P.O. Kanech, Ludhiana
19 Smt. Padma Rao Teacher
Member
Near Krishna
Mandir, Railway Road, Sahnewal, Ldh
20 Sh. Rakesh Jain Parent Member 12701, St. No.12,Vishkarma
Colony,  Ludhiana
21 Smt. Renu Bala Parent Member 11765, St. No.3, S.A.S. Nagar,
Ludhiana